CASIO

Steg 2: Välj dina produkter

Fakturauppgifter

I enlighet med artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter måste vi samla in följande uppgifter från dig för att kunna identifiera och spåra produkter i leveranskedjan:

Leveransdetaljer

Ytterligare information

Beställningsöversikt

Delsumma 0,00 €
+ 25% moms 0,00 €
Totalt 0,00 €
Modell Namn Kvantitet Pris Delsumma
DZ-C100SET Colpocamera & stand set
12.500,00 € 0,00 €
DZ-C100 Colpocamera
4.200,00 € 0,00 €
CST-100M Colpo stand
9.500,00 € 0,00 €
Delsumma 0,00 €
+ 25% moms 0,00 €
Totalt 0,00 €