CASIO

Steg 2: Välj dina produkter

Fakturauppgifter

I enlighet med artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter måste vi samla in följande uppgifter från dig för att kunna identifiera och spåra produkter i leveranskedjan:

Leveransdetaljer

Ytterligare information

Beställningsöversikt

Delsumma 0,00 €
+ 25% moms 0,00 €
Totalt 0,00 €
Modell Namn Kvantitet Pris Delsumma
DZ-D100 Dermatology camera
1690,00 € 0,00 €
DZ-S50 Dermatology scope
599,00 € 0,00 €
DSL-50M Conversion lens
169,00 € 0,00 €
DAS100M Small diameter/3D adaptor
159,00 € 0,00 €
DMS100M Microscope adaptor
699,00 € 0,00 €
DNP100M Lithium Ion battery
109,00 € 0,00 €
DFP-100M Protective film
55,00 € 0,00 €
Delsumma 0,00 €
+ 25% moms 0,00 €
Totalt 0,00 €